Blumenbrot

Blumenbrot Crousty Rolls Kakao-Kokos
Inhalt 125 g
€4,09
(€3,27 /100g)
Blumenbrot Quinoa Schnitten BIO
Inhalt 150 g
€4,09
(€2,73 /100g)
Blumenbrot Bio Mehrkorn-Schnitten
Inhalt 150 g
€3,09
(€2,06 /100g)
Blumenbrot Kakao Schnitten
Inhalt 160 g
€3,59
(€2,24 /100g)
Blumenbrot Buchweizen Schnitten
Inhalt 150 g
€3,09
(€2,06 /100g)
Blumenbrot Kastanien Schnitten BIO
Inhalt 150 g
€3,59
(€2,39 /100g)
Blumenbrot Bio Zwiebel-Schnitten
Inhalt 150 g
€2,99
(€1,99 /100g)